Te

Detta populära te bryggs långsamt och späds ofta efter smak med varmt vatten eftersom den långa och långsamma bryggningsprocessen gör teet mycket starkt.