Quality Assurance

ISO22000

Café Liba följer internationell standard för hygien av mat, samt svenska regler och lagkrav relaterade till livsmedelssäkerhet. I februari 2017 blev vår pirog- och tunnbrödstillverkning certifierad enligt ISO22000:2005. Certifieringen sker under ackreditering. ISO 22000 harmoniserar ledningssystem för livsmedelssäkerhet, baserade på HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) principer.

En certifiering enligt ISO22000 visar att vår livsmedelstillverkning har en proaktiv strategi inom livsmedelssäkerhet. För att säkerställa hög kvalitet på våra produkter granskas våra livsmedelsprotokoll rutinmässigt av vårt interna Food Safety Team.

Ladda ner certifikat ISO22000