När människor växer, växer företaget.

Vi på Café Liba och LibaBröd är en stor och mångsidig familj med stort engagemang för varandra och företagets utveckling. Vi värdesätter en arbetsplats som är respektfull, stödjande och omtänksam med ett jordnära ledarskap och stark laganda.

Vi vill att alla som jobbar hos oss ska få möjligheten att utmanas och utvecklas för att nå sin fulla potential inom företaget och branschen. När människor växer, växer också företaget. Därför startade vi vårt egna skräddarsydda utbildningsorgan – Liba Training Academy 2017.

Utbildningen höjer kunskapsnivån och stimulerar kreativitet och problemlösning inom företaget. Men det sprider också mycket positiv energi. Detta bidrar i sin tur till fler initiativ och mer glädje i hela verksamheten. 

Några exempel på utbildning i Liba Training Academy:

Quality & Food Safety Management

Lär dig hela processen ur ett övergripande perspektiv. Få ökad förståelse för kvalitet och hygien, livsmedelsfaror och riskhantering, GHP (Good Hygiene Practice) och GMP (Good Manufacturing Practice). Samt förståelse för företagets internationella certifieringsarbete ISO22000, ISO9001 och svenska lagkrav inom livsmedel.

Quality Controller

Lär dig hands-on-kunskap kring kvalitetssystem och kvalitetskontroll (CCP, O-PRP, PRP och ATP-mätning), livsmedelsbaserad mikrobiologi och HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Customer Service

Utvecklar din serviceförmåga för att se till att kunderna är nöjda och att de får den rätta upplevelsen av LibaBröd. Förståelse för organisationens servicepolicy för att förstärka servicegraden och öka kundnöjdheten. Att ha örat mot marken och ögonen på kunden.

-

”Jag har jobbat på Liba i 4 år och upplever att jag har utvecklats oerhört mycket tillsammans med företaget. Jag har kunnat applicera det jag lärt mig under min utbildning i Biomedicin men samtidigt fått en mycket bredare kunskap inom livsmedelskvalitet. Jag har fått chansen att ha en stor och betydande roll i kvalitetsprojekt för att nå uppsatta mål enligt deadline. Jag har utvecklat mina organiseringsegenskaper och jobbar numera med att koordinera Libas ISO-certifieringsarbete och sammanställning av KPI-analyser.”

Hassna Faraj - Hygiene & Quality controller

”Jag har jobbat på Liba i 17 år och för varje framsteg företaget tar så har jag alltid möjligheten att växa med företaget. Jag har tilldelats branschrelaterade utbildningar som har gett mig större förståelse och kunskap inom mitt område. Detta i sin tur har fått mig att bli mer självständig. Jag kan fatta beslut själv och kan numera även coacha andra på Liba inom Hygiene & Quality Control.”